fbpx Testy wytrzymałościowe paneli fotowoltaicznych - JMSolar

Testy wytrzymałościowe paneli fotowoltaicznych

On April 24, 2019, at NSN Construction & Engineering Joint Stock Company’s Office

Panele fotowoltaiczne poddaje się czterem głównym testom wytrzymałościowym. Do nich należą:

  1. Test cyklów termicznych – badanie sprawdza połączenia między warstwami poddane nagłym zmianom temperatury. Procedura polega na wykonaniu 800 cykli chłodzenia i przegrzewania paneli od -40 do 85°C oraz traktowanie modułów wysokim prądem podczas ochładzania i podgrzewania. Najlepsze panele tracą mniej niż 2% na teście. Normalne panele certyfikowane według IEC 61215 tracą mniej niż 5% mocy po 200 takich cyklach.
  2. Test wilgoci i ciepła – badanie sprawdza połączenia między poszczególnymi warstwami panelu słonecznego. Test polega na umieszczeniu modułu w środowisku względnej wilgotności na poziomie 85%, przy temperaturze 85°C, na 2000 godzin ( ok 84 dni). Normalne panele słoneczne certyfikowane według IEC 61215 wytrzymują w takich warunkach ok. 1000 godzin. Najlepsze panele słoneczne tracą mniej niż 2% mocy po takim teście.
  3. Test obciążeń dynamicznych – badanie sprawdza odporność na mikropęknięcia i pękanie poszczególnych elementów pod wpływem uciążliwych warunków i obciążeń.Procedura polega na obciążanie modułów naprzemiennym naciskiem 1000 Pa (1000 cykli), następnie badanie obciążeń termicznych od -40 do 85°C (50 cykli), kolejny etap to 3 serie po 10 cykli nawilgacania i zamarzania (85°C i wilgotność na poziomie 85% przez 20 godzin, a potem gwałtowne oziębianie do -40°C). Najlepsze panele fotowoltaiczne tracą mniej niż 2% mocy po takim teście.
  4. Test PID – badanie dotyczy odporności na zjawisko PID. Test składa się z dwóch 96-ściu godzinnych sesji. Podczas tych sesji panele poddawane są ich maksymalnemu napięciu (-1000 lub -1500V) w warunkach 85°C oraz względnej wilgotności na poziomie 85%. Najlepsze panele fotowoltaiczne tracą mniej niż 2% mocy po takim teście.